Nasza historia

Nazaruk Service to coś więcej niż autoryzowany salon samochodowy i serwis. To 70 lat tradycji, pasji i ciężkiej pracy, które zaowocowały stworzeniem miejsca zapewniającego swoim Klientom obsługę na najwyższym poziomie oraz dostęp do najnowszych rozwiązań technicznych. Nasza historia sięga 1946 r. To wtedy Józef Nazaruk założył zakład naprawy samochodów oraz motocykli. Potem zakład wspólnie prowadzili Jerzy oraz Bogdan Nazarukowie. Przełomowym momentem w naszej historii był rok 1990, kiedy to właśnie prezes Renault Polska zaprosił nas do współpracy przy tworzeniu sieci dealerskiej na terenie kraju. Dziś jesteśmy autoryzowanym dealerem marek Renault i Dacia. Dzięki szerokiej gamie samochodów osobowych i dostawczych, możemy sprostać indywidualnym potrzebom każdego Klienta. 

panoramans.png

O nas

Doskonale wiemy, że zakup auta to bardzo ważna decyzja, dlatego aby ułatwić jej podjęcie, dysponujemy parkiem samochodów demonstracyjnych do jazd testowych. Sprzedajemy także samochody używane wszystkich marek, a przy zakupie nowego samochodu przyjmujemy w rozliczeniu stare samochody naszych Klientów.

Po rozbudowie części warsztatowej powiększyliśmy nasze możliwości o naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze samochodów dostawczych i ciężarowych wielkogabarytowych. Dodatkowo, posiadamy nowoczesne narzędzia i sprzęt diagnostyczny dający możliwość naprawy samochodów wszystkich marek.

Nasza firma na przestrzeni lat zdobyła wiele medali i wyróżnień jak np. Medal Lubelskiego Orła Biznesu w 2017 roku, Medal Prezydenta Miasta Lublin oraz Medal 700-lecia Miasta Lublin w 2017 roku. Byliśmy także laureatem rankingu Gazele Biznesu 2017 dla najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw. Najnowszym sukcesem Nazaruk Service jest nagroda miesięcznika „Auto Świat” za maksymalny wynik 100% w Wielkim Teście Salonów Samochodowych w 2018 roku.

Równie ważnym elementem naszej pracy jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Wspieramy akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę oraz pomagamy wielu placówkom m.in. Hospicjum Dobrego Samarytanina, Hospicjum im. Małego Księcia, Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu w Lublinie czy Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu w Lublinie. Naszą coroczną tradycją stały się także pikniki Dacia, na które zapraszamy całe rodziny.

Dbamy o wszystko co z naszymi samochodami związane – o ich serwis, obsługę, sprawność, ochronę, niezawodność. W ten sposób dajemy naszym Klientom czas na odpoczynek i robienie tego co lubią. Dajemy im kompleksowe rozwiązania, sprawiając, że jazda autem staje się dla nich prawdziwą przygodą.


 

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Drogi Kliencie! 

W związku z nawiązywaną współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które udzielą odpowiedzi o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych. 

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Nazaruk Service Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Abramowicka 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000182918 posiadająca NIP: 946-239-20-16 

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@nazaruk.pl lub listowanie na adres: ul. Abramowicka 45, 20-422 Lublin. 

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych 

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zawarcie i wykonanie umowy, która nas łączy i w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe czyli imię i nazwisko, adres zamieszkania/do korespondencji, nr telefonu, adres email, PESEL, NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą), numer dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość, nr VIN, dane dot. samochodu oraz generowane przez samochód, historia samochodu, dane lokalizacyjne, dane dot. reklamacji, dane finansowe (numer rachunku bankowego, dane dot. finansowania produktów, dane dot. ubezpieczenia)

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych, z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej, następuje to na podstawie odrębnie wyrażonej przez Ciebie zgody. 

Twoje dane będziemy przetwarzać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością. 

Twoje dane mogą być przetwarzanie również w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora to znaczy: 

 • zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, 
 • weryfikacji wiarygodności kredytowej, 
 • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia, 
 • marketingu bezpośredniego własnych produktów, 
 • w celach analitycznych np. poprzez badanie satysfakcji. 

 

Odbiorcy danych osobowych 

W celu prawidłowej realizacji łączącej nas umowy Twoje dane możemy udostępnić organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym usługi na nasze zlecenie, w szczególności 

 • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, 
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), 
 • podmiotom powiązane osobowo lub kapitałowo z Nazaruk Service Sp. z o.o. 
 • towarzystwom ubezpieczeniowym, których agentem jest Administrator, 
 • instytucjom finansowym oferujące finansowanie pojazdów sprzedawanych przez Administratora, 
 • świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora. 

 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym: 

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub 
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową przez którąkolwiek ze stron lub 
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą. 

 

Obowiązek podania danych osobowych 

Odbieramy od Ciebie tylko te dane osobowe, bez których dana usługa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania usługi, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Wobec czego podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy 

Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym informujemy, iż cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługujące prawa 

Szanując Twoje uprawnienia zapewniamy Ci: 

 • prawo dostępu do Twoich danych, 
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych, 
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych 
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych 
 • możliwość przeniesienia Twoich danych 
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

A także, 

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora oraz jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy zapoznać się z procedurą realizacji praw osób, których dane dotyczą dostępną na stronie http://nazaruk.pl/. 

Prawo wniesienia skargi 

W przypadku kiedy uznasz, że Nazaruk Service Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Udostępnione przez Państwo dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.